Evaluare națională la finalul clasei a VI-a. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE. Ghid de pregătire

Daniela Stănică, Cătălin Stănică, Gina Șuchea, Liliana Iacob

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Indisponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 283 din anexa Ordinului. Lucrare pentru evaluarea naţională de la finalul clasei a VI-a.

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 283 din anexa Ordinului.

Această lucrare a fost realizată în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a Il-a, a IV-a şi a Vl-a în vigoare şi vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii'7 (competenţele generale şi specifice prevăzute de programa în vigoare pentru matematică şi, respectiv, ştiinţele naturii)

Prezenta lucrare este un auxiliar didactic care întruneşte toate condiţiile unui ghid de pregătire a examenului de Evaluare Naţională de la finalul clasei a Vl-a, pentru aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii, deoarece:

- respectă programa şcolară în vigoare;
- cuprinde teste de antrenament care vizează atingerea competenţelor prevăzute de programa Evaluării Naţionale;
- itemii sunt însoţiţi de coduri de evaluare;
- cuprinde bareme de corectare şi soluţii pentru toate subiectele;
- fiecare test este urmat de o fişă de evaluare, utilă pentru urmărirea progresului şcolar.

 

 

 
Vă recomandăm şi