Evaluarea națională la finalul clasei a VI-a. Competența mea de lectură

Mihaela Georgescu, Amelia Istrate, Elena Jebelean, Rodica Alexandra Pogana, Iuliana Stîngă, Stanca Szekely-Răfan

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3530 din 04.04.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 233 din anexa Ordinului. Competența mea de lectură. 30 de teste de antrenament pentru evaluarea națională la finalul clasei a VI-a.

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3530 din 04.04.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 233 din anexa Ordinului.
Această lucrare a fost realizată în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a ll-a, a IV-a şi a Vl-a în vigoare şi vizează
evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbăşi comunicare" (competenţele generale şi specifice prevăzute de programele în vigoare pentru Limba şi literatura
română şi, respectiv, pentru Limba modernă 1, clasele a V-a - a VIII-a).

Competența mea de lectură. 30 de teste de antrenament pentru evaluarea națională la finalul clasei a VI-a:

- 20 de teste română-engleză

- 10 teste română-franceză 

Scopul Evaluării Naționale care se realizează la clasa a VI-a, pentru aria curriculară Limbă și comunicare, este evaluarea competenței de lectură pe care o au elevii la acest nivel, adică evaluarea felului cum înțeleg, utilizează și reflectează asupra textelor scrise.

Volumul de față propune în acest sens 30 de teste de antrenament, construite pe marginea unor texte la prima vedere, în limba română și în limbile engleză și franceză, cu itemi variați, care verifică înțelegerea și interpretarea mesajelor scrise, atât a celor literare, cât și a celor nonliterare.

Și pentru că în condiții de examen testele nu sunt evaluate prin note, volumul oferă, ca element de noutate față de lucrările cu profil similar, repere clare de evaluare, echivalând codul asociat fiecărui item cu un punctaj ușor de înțeles, pentru a facilita aprecierea performanțelor obținute de elevi.

 

Vă recomandăm şi