Evaluarea națională 2022. Limba și literatura română. Clasa a VIII-a

Teste de parcurs pentru Evaluarea națională 2022

Florin Ioniță, Florentina Leucuția, Marilena Lascăr, Liliana Paicu, Iulia Stînga

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 4642 din 18.08.2021 şi se regăseşte la poziţia nr. 41 din anexa Ordinului.

Lucrarea este în conformitate cu programa şcolară pentru Evaluarea Naţională 2021, disciplina limba şi literatura română, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3472 din 10 martie 2020.

 

Cartea are două secţiuni.
Prima secţiune cuprinde 35 de teste, repartizate astfel încât să urmărească parcurgerea în totalitate a materiei studiate la clasă şi selectate în programa de examen.
A doua secţiune cuprinde, pe de o parte, soluţii ale unor exerciţii propuse - mai precis, ale itemilor obiectivi (cu alegere duală sau multiplă) - şi, pe de altă parte, recomandări privindpaşiide urmat pentru rezolvarea cerinţelor complexe, care îşi propun să evalueze în primul rând abilitatea de a comunica logic şi corect în limba româ. Ne referim aici la identificarea si corelarea unor informaţii explicite şi implicite din texte literare şi nonliterare, la prezentarea unor răspunsuri personale, critice sau creative pe marginea acestor
texte
, la evaluarea informaţiilor şi a intenţiilor de comunicare, la argumentarea punctelor de vedere pe marginea unor texte de diverse tipuri.
Aşadar, este vorba nu despre memorare în vederea reproducerii unorcompuneri-tip, ci de repere utile în redactarea textului scris,îacord cu anumite cerinţe ale programei de examen.

Mult succes!
Autorii

 

 

Vă recomandăm şi