LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Evaluare curentă. Clasa a VIII-a
  • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Evaluare curentă. Clasa a VIII-a

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Evaluare curentă. Clasa a VIII-a

Ninușa Erceanu, Aurelia Ilian, Șt. M. Ilinca

Preţ: 5 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Colecţia de exerciţii propuse prin această lucrare are ca fundament dorinţa autorilor de a veni în ajutorul elevilor, pentru pregătirea în vederea examenelor, la toate nivelurile.

Colecția de exerciții propuse prin această lucrare are ca fundament dorința autorilor de a veni în ajutorul elevilor, pentru pregătirea în vederea examenelor, la toate nivelurile. La baza acestor exerciții stau unele dintre textele manualelor, elaborate după programa în vigoare. Suplimentar se aduc noi provocări întru cunoașterea și aprofundarea materiei prin selecția de fragmente inedite, care răspund competențelor prevăzute prin curriculum-ul școlar.

De asemenea, se propun sugestii de autoevaluare, soluții, răspunsuri/rezolvări detaliate, precum și un material informativ cu un bogat conținut teoretic, util în simplificarea și eficientizarea procesului de instruire.