Teste pentru evaluarea națională. Limba și literatura română. Matematică.

Clasa a IV-a

Manuela Dinescu

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrarea este realizată în conformitate cu programa şcolară în vigoare aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin ordinul nr. 5003/02.12.2014. Testele au fost concepute pe baza programei în vigoare.

Lucrarea este avizată de Ministerul Educaţiei și Cercetării prin Ordinul nr.6250/21.12.2020 și se regăsește la poziția nr. 30 din anexa Ordinului.

Caietul se adresează elevilor de clasa a IV-a, cadrelor didactice și părinților. Testele au fost concepute pe baza programei în vigoare și sunt însoțite de baremele de corectare, ceea ce permite evaluatorului să urmarească eficient nivelul de formare a competențelor de bază ale școlarului. Se oferă răspunsuri (selectiv) doar pentru testele de la matematică.

Competenţe vizate pentru disciplina Limba și literatura română:
- receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare

- exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare

- receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare

- redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare


Competenţe vizate pentru disciplina Matematică:

- identificarea unor relații/regularități din mediul apropiat

- utilizarea numerelor în calcule

- explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat

- utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

- rezolvarea de probleme în situații familiare 

 
Vă recomandăm şi