Exerciții și probleme de MATEMATICĂ. Clasa a IV-a (include Portofoliu de evaluare al elevului)

Alina Radu

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
AVIZAT DE M.E.N. PE DATA DE 5 IANUARIE 2018. Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 268 din anexa Ordinului. Pentru pregătirea curentă. Pentru exersare în vederea Evaluării Naționale. Setul conține și Portofoliul de evaluare al elevului.

AVIZAT DE M.E.N. PE DATA DE 5 IANUARIE 2018

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şse regăseşte la poziţia nr268 din anexa Ordinului. Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa şcolară pentru disciplina Matematicăclasele a IV-aaprobată prin OM Nr. 5003/02.12.2014

Pentru pregătirea curentă. Conține Portofoliul de evaluare al elevului.

 • Lucrarea cuprinde peste 500 de exerciţii şi propune, pe lângă sarcinile de lucru tradiţionalenumeroşi itemi matematici moderni (de tip completare, cu alegere
dual
ă sau cu alegere multiplă), specifici evaluărilor naţionale şi internaţionale, cu care trebuie să se familiarizeze de-acum şelevii din ciclul primar.
Fiecare lecţie este structurată în funcţie de competenţele fundamentale care fac obiectul EvaluăriiNaţionale,competenţe strâns legate de procesele cognitive specifice matematicii: cunoaşterea noţiunilor de bază {Ştiu), aplicarea acestora în situaţii concrete {Aplic)înlănţuirea logică dejudecăţi,pentruaflarea soluţieiuneiprobleme
{Calculez)Acest mod de organizare permite profesorului să lucreze gradatde la simplu la complex,dar şdiferenţiat, în funcţie de ritmul copiilor.
Fiecare conţinut nou este urmat de secvenţde exersare, aprofundare şrecapitulare şeste evaluat printr-un test care se decupează din Portofoliul elevului în
vederea aplicării directe. Secvenţde Ameliorare/Dezvoltare se parcurge post-test, în funcţie de rezultatele obţinute de elevi.
Culegerea este însoţită de Portofoliul de evaluare al elevuluicare cuprinde testul de evaluare iniţialăteste sumative pentru fiecare unitate de învăţare şteste de evaluare finalăla toate testele fiind precizaţdescriptorii de performanţă.
• Testele finale au fost concepute pentru a familiariza elevii cu tipul de subiecte specific Evaluării Naţionale de la clasa IV-a. Astfelcei mici se vor întâlni cu sarcini
de lucru inedite 
şcu situaţii concrete de viaţă în care trebuie să aplice cunoştinţele matematice,demonstrând astfel dobândirea competenţelor fundamentale.
Testele pot fi folosite cu uşurinţă la clasă prin decuparea şdistribuirea către elevi chiar în momentul evaluării, recomandându-se păstrarea acestora în Portofoliul
educa
ţional al elevului.

Vă recomandăm şi