MATEMATICĂ și explorarea mediului. Fișe integrate de evaluare curentă și sumativă. Clasa IV. Partea II-a

Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă

Preţ: 21 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale in sesiunea august-septembrie 2018. Lucrare în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Matematică (clasele a lll-a - a IV-a), aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5003/02.12.2014
  • Publicată în 2019
  • paperback, 56 pagini
  • Înalţime: 26 cm, lăţime: 20,5 cm, grosime: 0,2 cm, greutate: 190 g
  • Cod: 9786060030775
  • Editura: Art Klett
  • Clase: Clasa IV
  • Disciplină: Matematică
  • Alte categorii:
        Clasificare > Editura

AVIZAT DE M.E.N. ÎN 2018

 


Lucrare în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Matematică (clasele lll-IV-a)aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr5003/02.12.2014

Lucrarea este concepută ca o completare a manualului și a caietelor de lucru, asigurând premisele aprofundării și dezvoltării achizițiilor dobândite și sprijinind profesorul în etapa de evaluare a cunoștințelor. 
Sunt propuse nu mai puțin de 39 de teste de evaluare curentă și 6 teste de evaluare sumativă, concepute astfel încât să poată fi administrate la finalul fiecărei lecții de predare-învățare din manualul școlar. 
Itemii sunt de o mare diversitate, iar ținuta grafică - de excepție.

 

Vă recomandăm şi