LECTURĂ și scriere creativă. Caiet pentru vacanța de iarnă. Clasa a V-a
  • LECTURĂ și scriere creativă. Caiet pentru vacanța de iarnă. Clasa a V-a

LECTURĂ și scriere creativă. Caiet pentru vacanța de iarnă. Clasa a V-a

Marilena Șerban, Mădălina Vincene

Preţ: 5 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Doriţi ca elevii sau copiii dumneavoastră să citească mai mult şi să scrie mai bine şi cu mai multă uşurinţă?

Doriţi ca elevii sau copiii dumneavoastră să citească mai mult şi să scrie mai bine şi cu mai multă uşurinţă? Simţiţi că metodele clasice nu reuşesc să le mai stârnească interesul? în ncercaţi o abordare „mai pe gustul lorşi oferiţi-le caietele din colecţia Lectură şi scriere creativă, care le pot stimula interesul pentru lectură, pentru că mizează pe apropierea lumii literaturii de lumea lor, de preocupările specifice rstei, prin:
teme atractive (Jocuri pentru toate anotimpurile, Fărâme de înţelepciune, Făpturi închipuite, Lumea circului, Aventura, Prietenia etc.);
texte diverse: clasice şi contemporane, ficţionale şi nonficţionale;
trimiteri către alte arte (film, fotografie, muzică, teatru);
jocuri şi activităţi de lectură şi scriere creativă care le formează gustul pentru lecturăcare le stimulează gândirea, imaginaţia şi creativitatea şi le dezvoltă plăcerea de a scrie;
• ilustraţii variate şi atractive.
Profesorii pot găsi sugestii pentru diversificarea activităţilor de la clasă, caietele pentru vacanţă respectând recomandările programei şcolare în privinţa tipurilor de texte pentru fiecare clasă. De asemenea, caietele pe care vi le propunem pot fi folosite pentru opţionale de tipul Literatură pentru copii sau Lectură şi scriere creativă.
Sperăm ca seria pe care v-o propunem să le ofere copiilor bucuria lecturii şi comunicării, să le îmbogăţească cunoaşterea despre lume şi să le întărească încrederea în sine.
(Florentina Sâmihăian, coordonatoarea seriei Lectură şi scriere creativă)