À plus 1 - Clasa a VI-a. Limba franceză, L2. Caietul elevului.

À plus 1 – Cahier d'exercices. CD

Lauréda Kharbache, Ana Carrion, Ludovic Gaucher, Matilde Martinez Sallés

Preţ: 39 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Pentru comenzi care depasesc stocul disponibil afisat va rugam sa ii contactati telefonic pe agentii nostri de vanzari: 021.796.73.85
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr.3530 din 04.04.2018 și se regăsește la poziția nr. 278 din anexa Ordinului.

 AVIZAT DE M.E.N. 2018

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr.3530 din 04.04.2018 și se regăsește la poziția nr. 278 din anexa Ordinului.

Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa şcolară în vigoare pentru Limba franceză, limbă modernă aprobata prin O.M nr. 3393 / 28.02.2017. clasa a Vl-a.

Această lucrare este o adaptare a metodei  À plus 1 la conţinuturile Programei şcolare românești pentru Limba franceză, limba modernă 2, clasa a VI-a

Profesori din Franța și din Romnia au lucrat împreună, urmărind pas cu pas curriculumuL românesc, pentru a le oferi elevilor de la noi cea mai bună metodă de învăţare a limbii franceze.
Adaptarea La cerinţele programei româneşti (aplicată cărţii şi caietului elevului) a fost realizată fără a altera structura şi demersul propuse de metoda publicată în Franţa.
Modificările faţă de ediţia franceză constau în:
- eliminarea unor conţinuturi neconforme cu programa românească (ex.: perfect compus, pronume relative);
-
introducerea de noi conţinuturi, cerute de programa românească: tematice/lexicale [stări sufleteşti, profesii, mobilier, aparate electrocasnice, conversaţii telefonice), gramaticale [adjective demonstrative, verbe: finir, écrire, partir; avoir faim/soif ...), jocuri [Jeu du bonhomme) şi terne de proiect (Mes personnages préférés ).
Conţinuturile învăţate în clasele anterioare (recapitulări) au fost marcate cu semnul R. 
De asemenea, at
ât în carte, cât şi în caiet sunt oferite conţinuturi opţionale, marcate cu * în aşa fel încât profesorii să-şi poată adapta demersul la nivelul clasei.
De remarcat că metoda propune, la sfârşitul fiecărei unităţi, conţinuturi culturale şi interdisciplinare suplimentare [Mag.com, DNL - discipline nonlingvistice). Aceste conţinuturi
sunt facultative
- ca şi o parte a secţiunilor Notre projet final şi Jeux - şi sunt la dispoziţia profesorului.

 

À plus dans son ensemble, est une méthode de français langue étrangère complète et dynamique qui répond de manière ludique et motivante aux besoins des apprenants de 12 à 16 ans. Elle est construite selon une approche réellement actionnelle avec des étapes dapprentissage claires et une progression organisée autour de la réalisation de projets finaux réalistes et personnels.

Dans cet ouvrage :

  • de nombreux exercices avec une organisation qui respecte la progression des leçons du Livre de l'élève
  • des activités de production correspondant aux 6 unités du manuel 
  • un portfolio pour faire le point
  • une préparation au DELF scolaire et junior

 

 

 

Vă recomandăm şi