Pachet : À plus 1 - Clasa a VI-a. Limba franceză, L2.

À plus 1 – Set

Lauréda Kharbache, Ana Carrion, Ludovic Gaucher, Matilde Martinez Sallés

Preţ: 60 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Pentru comenzi care depasesc stocul disponibil afisat va rugam sa ii contactati telefonic pe agentii nostri de vanzari: 021.796.73.85
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr.3530 din 04.04.2018 și se regăsește la poziția nr. 277 și 278 din anexa Ordinului.

 AVIZAT DE M.E.N. 2018

Această carte este o adaptare a metodei  À plus 1 la conţinuturile Programei şcolare românești pentru Limba franceză, limba modernă 2, clasa a VI-a

Profesori din Franța și din Romnia au lucrat împreună, urmărind pas cu pas curriculumuL românesc, pentru a le oferi elevilor de la noi cea mai bună metodă de învăţare a limbii franceze.
Adaptarea La cerinţele programei româneşti (aplicată cărţii şi caietului elevului) a fost realizată fără a altera structura şi demersul propuse de metoda publicată în Franţa.
Modificările faţă de ediţia franceză constau în:
- eliminarea unor conţinuturi neconforme cu programa românească (ex.: perfect compus, pronume relative);
-
introducerea de noi conţinuturi, cerute de programa românească: tematice/lexicale [stări sufleteşti, profesii, mobilier, aparate electrocasnice, conversaţii telefonice), gramaticale [adjective demonstrative, verbe: finir, écrire, partir; avoir faim/soif ...), jocuri [Jeu du bonhomme) şi terne de proiect (Mes personnages préférés ).
Conţinuturile învăţate în clasele anterioare (recapitulări) au fost marcate cu semnul R. 
De asemenea, at
ât în carte, cât şi în caiet sunt oferite conţinuturi opţionale, marcate cu * în aşa fel încât profesorii să-şi poată adapta demersul la nivelul clasei.
De remarcat că metoda propune, la sfârşitul fiecărei unităţi, conţinuturi culturale şi interdisciplinare suplimentare [Mag.com, DNL - discipline nonlingvistice). Aceste conţinuturi
sunt facultative
- ca şi o parte a secţiunilor Notre projet final şi Jeux - şi sunt la dispoziţia profesorului.

 

À plus dans son ensemble, est une méthode de français langue étrangère complète et dynamique qui répond de manière ludique et motivante aux besoins des apprenants de 12 à 16 ans. Elle est construite selon une approche réellement actionnelle avec des étapes dapprentissage claires et une progression organisée autour de la réalisation de projets finaux réalistes et personnels.

Dans cet ouvrage :

  • 6 unités qui comptent chacune 3 leçons et un grand nombre d'outils linguistiques pour préparer lapprenant à la réalisation des projets finaux une sensibilisation à lunivers des adolescents francophones dans les pages Mag.com avec des thématiques culturelles originales et une vidéo par unité, accompagnée de son exploitation pédagogique
  • une dimension ludique apportée par des jeux et des activités ludiques tout au long de la méthode et renforcée par un dossier Jeux 
  • des pages Test et Communication pour faire le point des thématiques adaptées aux cursus scolaires des apprenants avec des pages de Disciplines Non Linguistiques (DNL)

 

Vă recomandăm şi