GEOGRAFIE. Clasa a VII-a. Caietul elevului

Carmen Camelia Rădulescu, Ionuţ Popa, Steluța Dan

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Ordinul nr. 5318 din 21.11.2019 şi se regăseşte la poziţia nr. 46 din anexa Ordinului.
 • Publicată în 2023
 • paperback, 96 pagini
 • Înalţime: 29,7 cm, lăţime: 21 cm, grosime: 0,8 cm, greutate: 270 g
 • Cod: 9786060765981
 • Editura: Art Klett
 • Nivel învățământ: Gimnaziu
 • Clase: Clasa VII
 • Disciplină: Geografie
 • Alte categorii:
      Clasificare > Editura

Lucrare în conformitate cu Programa școlară în vigoare pentru disciplina GEOGRAFIE, clasele a V-a - a VIII-a, aprobată prin OM nr. 3393/28.02.2017. 

Lucrarea preia pasaje semnificative, aplicaţii şi itemi din Geografia continentelor extraeuropere clasa a VII-a, avizată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018care se regăseşte la poziţia nr. 165 din anexa Ordinului.

Conceput pentru a putea fi utilizat împreună cu oricare dintre manualele şcolare aprobate, acest caiet poate fi folosit atât în timpul orei, prin completarea spaţiilor libere, a schemelor şi a suportului cartografic mutîncă din timpul predării lecţiei, t şi acasă, suplimentar, pentru studiu individual, pentru fixarea cunoştinţelor sau pentru autoevaluare
Caietul este structurat în cinci părţi, similare unităţilor tematice din programa şcolară: Asia; Africa; America de Nord şi America de Sud; Australia şi Oceania. Antarctica; Elemente de geografia mediului înconjurător. Fiecare unitate are, pe parcurs şi la final, pagini de recapitulare cu scheme sintetice prin care se evaluează asimilarea noţiunilor noi şi dezvoltarea competenţelorDe asemenea, prin intermediul itemilor de diferite tipologii, caietul oferă posibilitatea ca elevul să-şi verifice cunoştinţele, având la dispoziţie teste
secvenţiale si sumative.

Creativ, atractiv şi beneficiind de un suport ilustrativ modern şi actual, atâdin punct de vedere ştiinţific, t şi din punct de vedere graficCaietul elevului susţine un demers bazat pe logică şi gândire, mutând accentul de pe teorie pe practică şi pe experienţele din viaţa de zi cu zi a elevilor.

Vă recomandăm şi