(Metoda ȘTIU-DESCOPĂR-APLIC): LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasa a VII-a. Semestrul I+II

Florentina Sâmihăian, Florin Ioniţă, Elena Cârstocea, Monica H. Columban, Dorina Kudor, Lenuța Sfîrlea

Preţ: 5 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Actuala serie de lucrări din colecţia ŞTIU-DESCOPĂR-APLIC a Editurii ART a fost gândită astfel încât să acopere un gol pe piaţa educaţională şi să propună o cale simplă, directă şi atractivă de învăţare (în pas cu aşteptările noilor generaţii de elevi).

Acest titlu este disponibil și într-o variantă în două volume, identică sub aspectul conținutului.


Actuala serie de lucrări din colecţia ŞTIU-DESCOPĂR-APLIC Editurii ART a fost gândită astfel încâsă acopere un gol pe piaţa educaţională şsă propună o cale simplădirectă şi atractivă de învăţare (în pas cu aşteptările noilor generaţii de elevi).

Volumul Limba şliteratura română pentru clasa VlI-ametoda ŞTIU-DESCOPĂR-APLIC:
• are la bază programa şcolară nouăpe care o acoperă integral la nivelul conţinuturilor şal competenţelor specifice;
• este adus la zi din punctde vedere ştiinţific noţiunile prezentate corespund noilor norme ale limbii române (DOOMediţia douaGramatica Academiei2005);
• are o structură simplă şi accesibilă, articulată în doar şapte unităţde învăţare;
• propune un demers simpluîtrei paşiŞTIU-DESCOPĂR-APLIC - porneşte de la ceea ce elevii ştiu din experienţlor curentăîi pune în situaţia de a descoperi lucruri noi, specifice disciplineiiar apoi îprovoacă să aplice noile achiziţii în alte contexte;
• cuprinde activităţde învăţare ce pot fi parcurse în clasă sau acasăprin care pot fi dezvoltate competenţele de comunicare orală şi scrisă ale elevilorcombinând lucrul individual cu activităţile în grup;
• prevede spaţii de redactare pentru rezolvările elevilorprofesorii nemaifiind nevoiţi să multiplice diverse exerciţii sau teste.


 
Vă recomandăm şi