Evaluarea națională 2024. MATEMATICĂ. Clasa a VIII-a

Teme, probleme şi teste de verificare (Clubul matematicienilor)

Marius Perianu, Cătălin Stănică, Ioan Balica, Cătălin Mîinescu, Cristian Lazăr

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 6250/2020 şi se regăseşte la poziţia nr. 56 din anexa Ordinului.

Această lucrare a fost realizată în conformitate cu programa pentru susţinerea Evaluării naţionale, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4730/18.08.2022.

Această lucrare:
realizează recapitularea materiei prevăzute de noua programă pentru examenul de Evaluare naţională de la sfârşitul clasei a VIII-aprin 10 teme de aritmetică şi algebră şi 7 teme de geometrie;
cuprinde, în cadrul fiecărei teme:
- o sinteză completă a teoriei necesare pentru examen;
- în medie, câte 50 de exerciţii şi probleme, atent selectate şi gradate ca dificultate, care exploatează şi fixează conţinuturile teoretice ale temei;
permite verificarea stadiului pregătirii elevilor prin 10 teste pentru clasa a VII-a şi 20 de teste pentru clasa a VIII-a, însoţite de soluţii şi bareme, elaborate conform matricei de specificaţii pentru examenul de Evaluare naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a.


 

Competenţe generale

1. Identificarea unor date, mărimi şi relaţii matematice, în contextul în care acestea apar
2
. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaţionale
3
. Utilizarea conceptelor şi a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
4
. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informaţiilor, concluziilor şi demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată
5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
6
. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achiziţiilor din diferite domenii

 
Vă recomandăm şi